Ostyn is de nieuwe naam van Veranclassic sinds 2023 Meer info

"Jullie hebben allemaal uitmuntend professionalisme getoond"

Ik wil graag mijn tevredenheid uitspreken na de afwerking van onze carport. U hebt allen blijk gegeven van commercieel inzicht en uitmuntend professionalisme getoond.

Familie Legardez

Hallo,

Ik wil graag mijn tevredenheid uitspreken na de afwerking van onze carport. 

Ik kwam in contact met uw bedrijf & uw showroom via mijn schoonzoon die ook al een carport aangekocht heeft bij u. 

Enkele maanden later, na de uitleg van uw projectadviseur en de presentatie van zijn offerte, bestelden wij met het volste vertrouwen onze carport. Elke stap van ons project verliep uiterst vlot. Wij willen dan ook onze verschillende contactpersonen, de projectleider en de plaatsers van harte bedanken. 

U hebt allen blijk gegeven van opmerkelijk commercieel inzicht en professionalisme.

Hoogachtend,

Mr. & Mevr. Legardez